Değerli Öğrenciler,

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde psikoloji mezun ve uzmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü genç ve dinamik bir bölüm olarak öğrencilerine hem araştırma hem de uygulama alanlarında deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Amacımız, öğrencilerimizin araştırmacı, sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olmalarına destek olmaktır. Lisansüstü formasyonumuzda teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, etik sorumluluk sahibi uzmanları psikoloji sahasına kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu amacımıza hizmet etmek üzere oluşturulmuş müfredatımız öğrencilerimizin bilgilenmelerini sağlayacak ve ilgi alanlarına daha fazla yönelmelerine fırsat tanıyacak esnek bir yapıda düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizin sağlayacağı kişisel mesleki rehberlik ile her öğrencimiz ilgi ve kişisel yetkinlik alanlarına yönlendirilecek, böylece profesyonel yaşamda daha başarılı bireyler olmaları yönünde desteklenecektir. 

Öğrencilerimiz, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde öğretim üyelerinin yürüttükleri araştırma ve sosyal sorumluluk projelerine katılarak araştırma projelerini uygulayarak öğrenme fırsatını elde edecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Burak Emre GÜRSOY
Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı