Değerli Öğrenciler,

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmakta ve bu taleplere cevap verebilecek donanımlı sağlık kadrosu ihtiyacını artırmaktadır. 

Profesyonel yaşamda, geniş vizyona sahip olan, yenilikleri takip edebilen ve hızla yeni teknolojiye ayak uydurabilenlerin başarıya imza atması kaçınılmazdır. Drone’lar ile hizmet sağlandığı, kişiye özel tedavi olanaklarının artırıldığı ve endüstri 5.0 imkanlarının da sektörümüzde aktif kullanım çalışmalarının yapıldığı sağlık sektöründe de öncülüğü, bu hıza ayak uydurabilen ve kendisini uzman olarak yetiştiren kişiler başarıya imzalarını atacaklardır.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Doktora Programı’mızda uzman kadrolarımız mesleki konularda derin bilgiye sahip olmanın yanı sıra, yaşamlarının her anında onlara destek olabilecek etkin iletişim becerileri olan farklı kültürlere ve çeşitliliğe açık, zaman ve mekan kavramlarından bağımsız hayat boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi gerçekleştirebilen, araştırmacı, girişimci liderler olarak yetişmektedir.

Bu programın gerçekleşmesini sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 

Prof. Dr. Neşe Buket AKSU

Farmasötik Bilimler Anabilim Dalı Başkanı