Özgörü

Ekonomi Bölümü olarak, küresel ekonomik dinamiklere liderlik edecek öncü profesyonellerin yetişmesine öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Özgörev

Eğitimde kalite ve araştırmada öncülük yaparak, öğrencilere ekonomik analizde derin bir anlayış ve problem çözme becerileri kazandırarak, toplumsal ve ekonomik dönüşümde etkin rol oynamalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.