Özgörü

Programımız verdiği sanat ve tasarım eğitimiyle çağdaş sanat anlayışı perspektifinden dünyaya bakan, daha güzel bir dünya kurma düşünü hayata geçirecek genç tasarımcıları topluma kazandıran bir kurum vizyonuna sahiptir.
 

Özgörev

Sanat ve Tasarım Programı, çağdaş eğitim anlayışını lokomotif yapan, teorik ve uygulama çalışmaları ile evrensel kültür ve sanat değerlerine sahip bir misyon taşımaktadır. Yaşadığı dünyaya duyarlı, etik ve estetik değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünen gençlere rehberlik etme misyonunu üstlenmektedir.