Özgörü

Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programı, siyasi tarihten uluslararası hukuka, siyaset biliminden ekonomiye sosyal bilimlerin hemen hemen tamamının yöntemlerinden ve bulgularından istifade ederek hazırlanmıştır.

 

Özgörev

Uluslararası ilişkiler biliminde profesyonelleşmeyi hedefleyen program, farklı değer sistemlerine, düşüncelere, yasam biçimlerine saygılı araştırma ortamı amacında olan bir vizyonla profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenmeye aday analitik ve uygulama kapasitesini geliştiren nitelikli araştırmacılar yetiştiriyor.