ORTODONTİ DOKTORA PROGRAMI

Ortodonti doktora programının amacı; diş diziliminde, oklüzyonda, çenelerin iskelet yapılarında ve temporomandibular eklem kas-iskelet sisteminde bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip, alanında süregelen güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası platformda takip eden, sorgulayıcı ve araştırmacı ortodonti doktoru yetiştirmektir. Programda teorik ve pratik ortodonti derslerinin yanı sıra, temel bilimler ve klinik anabilim dallarına ait pratik ve teorik derslerin de yer alması, olguları daha geniş perspektifle değerlendirebilen, sorgulayan ve yeni çözümler üretebilen ortodontistler yetiştirilebilmesine katkı sağlamaktadır. Güncel tedavi yaklaşımlarının geniş yelpazede sunulduğu ortodonti eğitimi, öğrencilerimize profesyonel hayatlarında yenilikleri takip edebilmeleri, bilim ve teknoloji merkezli tedavileri benimsemeleri için örnek teşkil edecektir. Nihai hedefimiz, yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, güncel literatürü ve yenilikleri takip eden, etik değerlere saygılı, geniş vizyona sahip, mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlayabilen ortodontistler yetiştirmektir.

Eğitim Yeri: Bakırköy Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 9.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Ortodonti Doktora Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Ortodonti Doktora Programı; doktora ders aşaması, doktora yeterlik sınavı ve doktora tezi aşamasından oluşmaktadır.

Başvuru için tıklayınız.