FİNANSAL EKONOMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans programının amacı; ekonomik olayları yorumlayabilecek, finansal sektörü anlayabilecek, finans ve ekonomi alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Başka bir deyişle bu program finansal iktisat alanında güçlü bir teorik altyapıya sahip, küresel gelişmeleri takip eden, finansal ve ekonomik verileri yorumlayabilen ve iş dünyasında bu bilgileri etkin bir şekilde kullanabilecek bireyler mezun etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, istatistik, ekonometri gibi sayısal yöntemleri de öğretmeyi hedefleyen programımızdan mezun olan uzmanlarımız bu yöntemleri iş dünyasında kullanabilecek, reel sektördeki gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki etkisini ölçebilecek, karşılaşılan sorunlara finansal çözümler getirebilecek, finansal risk analizi yapabileceklerdir.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezsiz programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur. 

Başvuru için tıklayınız.