SOSYAL,FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

 


NEDEN ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ?


Erken Kayıt Fırsatı ve Anlaşmalı Kurumlara Özel Burs İmkanı

Altınbaş Üniversitesi ile Temmuz'a kadar başvuranlara ve anlaşmalı kurumlara özel %30'a varan burs imkanı!

Hafta İçi / Hafta Sonu Modüler Program ve Uzaktan Eğitim

Haftanın 5 günü, saat 19.00'da başlayan dersler veya hafta sonu her ay bir ders bitirebildiğiniz modüler program uzaktan eğitim seçenekleriyle geleceğinize yatırım yapın!

Esentepe/Gayrettepe, Bakırköy ve Mahmutbey Yerleşke Seçenekleri

Sosyal hayatınızdan uzaklaşmadan eğitiminize devam edin! Farklı yerleşke seçeneklerinden faydalanarak eğitiminizi sürdürebilirsiniz. Uzaktan eğitim seçeneği ile ders yerine siz karar verin!

PROGRAMLAR


İŞLETME


Altınbaş Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı, lisansüstü eğitimi alan profesyonelleri, bilgi ile donatacak ve yöneticilik vasfına hazırlayacak şekilde kurgulanmıştır. Katılımcıların iş dünyasında bir adım önde olması için planlanmış, kariyer ihtiyaçlarını karşılamak ve yetkinlik gelişimini sağlamak amacıyla alt uzmanlık dallarıyla zenginleştirilmiştir.

İşletme Yüksek Lisans Programı, teorik ve uygulamaya yönelik en güncel bilgilerle öğrencileri donatarak, iş dünyasında artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek, analitik düşünme yetisine sahip olabilecek ve yönetsel sorumluluk alabilecek liderler yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

İşletme Alt Uzmanlık Dalları:

 • Genel İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik (İngilizce)
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Enerji Yönetimi
 • Para Banka
 • Yönetici Koçluğu ve Mentorluk

UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME


Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programımızda gerek canlı çevrimiçi sınıf birleşimleri gerekse video ders anlatımları, sunumlar ve alıştırmalarla bireysel yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi için teorik alt yapı oluşturulur. Güncel örneklere dayalı pratik uygulamaların kullanımı suretiyle de olumlu fark yaratılmasına çalışılır. İlgili ders kapsamının öğrencilere en etkili şekilde aktarılmasında güçlü akademik kadromuzun yanı sıra, sektörden uzmanların bilgi ve birikimlerinden de yararlanılarak, program içeriğinin zenginliği ve güncelliği korunur.

UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI


Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı gerek canlı çevrimiçi sınıf birleşimleri gerekse video ders anlatımları, sunumlar ve alıştırmalarla bireysel yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi için teorik alt yapı oluşturmaktadır.

Değerli Eğitmenlerimizi koçluk becerileri sayesinde yargısız duruş yetisini geliştirerek öğrenciler ve diğer meslektaşlarınızla ilişkilerinizde daha yapıcı, işlevsel ve faydalı bir diyalog kurulmasını sağlamak amacıyla Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı ve Öğrenci Koçluğu sertifika programı bir arada planlanmıştır.

STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ


Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, pazarlama yöneticilerine ve yönetici adaylarına yönelik hazırlanmış özel içerikli bir program. Derse bağlı kalmadan deneyimleme ve öğretirken eğlendirme yoluyla öğrencilerini bilgilendirmeyi hedefler. Programda derslerin yanı sıra farklı uygulamalara da yer alacak şekilde planlanmıştır.

“Küreselleşme ve Pazarlama”, “Nöropazarlama Uygulamaları”, “Dijital Pazarlama”, “Tüketici Davranışları ve Kültür”, “Hikaye ve Fotoğraflarla Pazarlama Analizi”, “Stratejik Pazarlama Analizi”, “Marka Yönetimi” ile “İnovasyon ve İş Geliştirme” dersleri yer almaktadır.

SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER


Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, siyasetin nasıl olması gerektiğine dair düşünebilen, eleştirebilen ve kamusal alanda aktif rol alabilen, alanında güçlü bir altyapıya sahip lider kişilikli yöneticiler yetiştirmek, disiplinin gelişmesine katkı sağlayacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler verecek akademisyenler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alt Uzmanlık Dalları:

 • Siyasi Tarih

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU


Uluslararası Ticaret Hukuku, ülkemizin uluslararası ticaret merkezine dönüşmesi ve dış ticaretin son yıllarda kazandığı ivme ile daha çok ihtiyaç haline gelen bir uzmanlık alanı olmuştur. Ticaretini uluslararası boyuta taşıyan, özellikle KOBİ'lerin uluslararası nitelikteki hukuki ihtilaflarını çözecek, hukuk hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak, yetkin hukukçular yetiştirmek amacındadır.

KAMU HUKUKU


Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, hukuk mezunlarına ve idari yargıda görevli hakimlere, idare ve vergi hukukunu uzmanlaşma alanı olarak belirlemiş kamu hukuku ihtisası sağlamak için hazırlandı. Program ayrıca, ülkemizde ve dünyada kamu hukuku alanındaki gelişmeleri öğrenciye iletmek ve bu alandaki sorunlar konusunda fikir ve proje üretecek akademik altyapıyı kazandırmak amacındadır.

SANAT VE TASARIM


Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı, kültürel açıdan zengin, tasarım açıdan gelişmiş küresel topluma, sanat dünyasına katma değer sağlamak, sanat ve tasarımın sosyal gelişiminde etkin şekilde görev alarak, sosyal ve kültürel değerlerimizi bir sonraki nesillere tasıma vizyonuna sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Sanat ve Tasarım Alt Uzmanlık Dalları:

 • Plastik Sanatlar
 • Grafik Tasarım
 • Moda ve Tekstil Tasarım
 • Takı Tasarım

FİNANSAL EKONOMİ


Altınbaş Üniversitesi; finans ve ekonomi alanında küresel gelişmeleri takip edebilen, pazardaki gelişmeleri finansal piyasa üzerindeki etkisini ölçebilen ve karşılaşılacak sorunlara etkin finansal çözümler getirme yeteneğine sahip, istatistik ve ekonometriyi finansal verilere uygulayabilen, finansal risk yönetimini uygulayabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TARİH


Tarih yazımına dair farklı ve yeni yaklaşımların yanı sıra, Osmanlı, Modern Türkiye ve Avrasya tarihi konularında dönemsel ve bölgesel uzmanlaşmaya imkân tanıyan zengin bir program olarak tasarlanan Tarih yüksek lisans programın amacı, tarihin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenmesi, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmektir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ


İşletmelerin kısmen ya da bütün halinde tasarlanması, mevcut sistemlerin geliştirilmesi, problemlerin çözüm konularına hakim, zaman, para ve enerji gibi kaynakların verimli kullanımına mühendislik formasyonuyla yaklaşan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Endüstri Mühendisliği Alt Uzmanlık Alanları:

 • İşletme Mühendisliği
 • Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (Big Data)
 • Ürün Yöneticiliği

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ


Bireyleri ve işletmeleri bilişim teknolojileri konularında eğiten ve hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline getiren Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programlarımız ile kariyerinize yeni bir boyut kazandırın.

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ


İleri düzeyde araştırma odaklı eğitim, üstün nitelikli bilimsel araştırmalar, endüstri ve topluma hizmet ile saygın bir akademik birim olan Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarımıza dahil olun, geleceğin liderleri arasında yerinizi alın.

İŞLETME DOKTORA


İşletme, dünyada ciddi araştırmalara konu olan, hem akademik platformda hem de özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda önemli eğitim ihtiyacı duyulan bir alan. İşletme Doktora Programının bir amacı bu alanda genel analitik ve uygulama kapasitesini geliştirmek iken, diğer yönüyle de ilgili alanda nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

ÖZEL HUKUK DOKTORA


Ülkemizde son yıllarda hukuk fakültesi sayısının artması hukukçu akademisyen ihtiyacını da ortaya çıkardı. Programın ana amacı Özel Hukuk alanında akademisyen yetiştirerek, bu alanda ulusal ve uluslararası arastırmalar yaparak yayınlar üretebilmek ve ülkemizde hukuk eğitiminin ve biliminin niteliğine katkı sağlamaktır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÜTÜNLEŞİK DOKTORA


Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programı, siyasi tarihten uluslararası hukuka, siyaset biliminden ekonomiye sosyal bilimlerin hemen hemen tamamının yöntemlerinden ve bulgularından istifade ederek hazırlanmıştır. Uluslararası iliskiler biliminde profesyonelleşmeyi hedefleyen program, farklı değer sistemlerine, düşüncelere, yasam biçimlerine saygılı araştırma ortamı amacında olan bir vizyonla profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, Kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluslarında üst düzey görevler üstlenmeye aday analitik ve uygulama kapasitesini gelistiren nitelikli arastırmacılar yetistiriyor.

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI


Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı'mızın ileri düzeyde araştırma odaklı eğitimi ve hem yaratıcı hem üstün nitelikli bilimsel araştırmaları ile bilim dünyasına ve endüstriye hizmet eden lider bir akademinin parçası olun.

FARMASÖTİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI


Ülkemizde gelişmiş ülkeler düzeyinde sağlık hizmeti sunmayı hedef alan ilgili tüm kurumlara bu hizmeti sunacak bireylerin yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenecek ve yine bu kurumlara kaynak oluşturacak ileri teknoloji ve bilgiyle donanımlı, gelişmeleri yakından takip eden ve hızla uyum sağlayabilen nitelikli uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Farmasötik Bilimler Alt Uzmanlık Dalları:

 • Analitik Kimya
 • Biyokimya
 • Farmakoloji
 • Farmasötik Kimya
 • Farmasötik Teknoloji

ORTODONTİ DOKTORA PROGRAMI


Ortodonti doktora programının amacı, diş diziliminde ve kapanışında ve çenelerin iskelet yapılarında bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisinde bilgi, beceri ve tutumları kazandıran uzman yetiştirmek ve bulguları değerlendirme yeteneği ile birlikte bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

PERİODONTOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Periodontoloji sağlıkta dişeti, sement, periodontal ligament ve alveol kemiğinden oluşan periodontal dokular ile peri-implant dokuların anatomisini, histolojisini, fizyolojisini, mikrobiyolojisini ve biyokimyasını; bu dokularda meydana gelen hastalıkları; hastalıkların lokal ve sistemik etiyolojilerini, bu hastalıklardan korunma prensiplerini; hastalık oluştuğunda teşhis ve tedavilerini; tedavi sonrasında elde edilen sağlığın idamesini inceleyen diş hekimliği dalıdır.

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Çocuk Diş Hekimliği muayenehane hizmetleri arasında en fazla aranan dallardan biri, Çocuk Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programı bu alanda kendini geliştirmek, uluslararası bir vizyon sahibi olmak ve akademik çalışmalar yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat.

SIKÇA SORULAN SORULAR


 • 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son üç yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak.
  • ALES sadece tezli programlar için geçerlidir. Ancak tezli Sanat ve Tasarım programı için ALES şartı bulunmamaktadır.
  • Tezsiz programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında ALES şartı kaldırılmıştır.
  • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler; bu kişiler ALES puan koşulunu sağladıklarında normal öğrenci kayıtları yapılır ve özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek koşuluyla, programa sayılır.
  • ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili OSYM sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
  • ALES sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ ‘den görüntüleyebilirsiniz.
 • İngilizce programlar için İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek,
  • Yabancı Dil Sınavı (YDS) :55 ve üzeri ve diğer yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.
  • İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.
 • Alan mezuniyetinde bulunmak
  • Sosyal Bilimleri Enstitüsü'nde yer alan Uluslararası Hukuk ve Kamu Hukuku, Sanat ve Tasarım programları için alan mezuniyeti koşulu aranmakta olup, bazı programlar için (Hukuk hariç) bilimsel hazırlık derslerinin alınmasıyla programa kabul edilmektedir.
 • Mülakat Değerlendirmesi
  • Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan bazı programlarımızda mülakat gerçekleşmektedir. Lütfen programınızda mülakat değerlendirmesi olup, olmadığını teyit ediniz.
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için lütfen Uluslararası Ofis ile iletişime geçiniz. 0212 604 01 00

Yüksek lisans eğitimi tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Sosyal/Fen Bilimler Enstitüsü'ne ait ayrım aşağıdaki gibidir.

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)
 • Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz) (Türkçe - İngilizce)
 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) - (Türkçe - İngilizce)
 • Makine Mühendisliği (Tezli - Tezsiz) (İngilizce)

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI

 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)
  • Genel İşletmecilik
  • Uluslararası İşletmecilik (İngilizce)
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Muhasebe ve Finans Yönetimi
  • Enerji Yönetimi
  • Para Banka
  • Yönetici Koçluğu ve Mentorluk
 • Uzaktan Eğitim (Tezsiz)
  • Uzaktan Eğitim İşletme
  • Uzaktan Eğitim İşletme ve Öğrenci Koçluğu Sertifikası
 • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)
 • Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)
 • Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)
  • Siyasi Tarih
 • Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)
  • Grafik Tasarım
  • Takı Tasarım
  • Plastik Sanatlar
  • Moda ve Tekstil Tasarımı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI

 • Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programı
 • İşletme Doktora Programı
 • Özel Hukuk Doktora Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tezli / Tezsiz dersleri Mahmutbey yerleşkesinde hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tezli / Tezsiz dersleri Gayrettepe /Esentepe yerleşkesinde hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Hafta sonu dersleri Cumartesi ve Pazar 09:00 - 16:00 saatleri arasındadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü – İşletme tezli / tezsiz dersleri Bakırköy yerleşkesinde de hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Uzaktan Eğitim programlarında dersler hafta içi 18:00 sonrasında farklı saat aralıklarında gerçekleşmektedir. Oturumlar, öğrencilere e-posta ile duyurulmaktadır.

Uzaktan Eğitim İşletme mezunlarında diplomalarında Uzaktan Eğitim ibaresi bulunmaktadır.

Uzaktan Eğitim İşletme ve Öğrenci Koçluğu Seritifika programında, Öğrenci Koçluğu sertifikası ayrıca verilecektir.

Yüksek lisans eğitimi tezsiz program ücreti 18.000 TL - KDV Dahil, Yüksek lisans eğitimi tezli program ücreti 22.000 TL - KDV Dahil olarak tespit edilmiştir. Doktora programları ise 32.400 TL - KDV dahil olarak belirlenmiştir.

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans programı 30.000TL olarak - KDV Dahil olarak belirlenmiştir.

Tüm programlarımızda %30 burs verilmektedir. Bakırköy Yerleşkesinde açılan İşletme programı ve Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans programı için %50 burs imkanı bulunmaktadır.

İstanbul Baro üyelerine özel %50 burs sunulmaktadır.

Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı 10.000TL –kdv Dahil olup, MEB Öğretmenlerine %75 burs imkanı sunulmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim ücretleri ve ödeme seçeneklerini görmek için tıklayın

Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim ücretleri ve ödeme seçeneklerini görmek için tıklayın

Kurumsal eğitim anlaşmalarımıza dâhil kurumların üyeleri ve çalışanlarına, ayrıca kayıt koşullarını sağlayan öğrencilerimize %30 + %10'a varan oranlarda burs olanaklarımız mevcuttur. Detaylar için tıklayınız.

Kurumsal eğitim anlaşmalarımıza dahil kurumların üyeleri ve çalışanlarına, %30'a varan oranlarda burs olanaklarımız mevcuttur. Burs için kurumsal anlaşmalı olduğumuz işletmeler görüntülemek için tıklayınız. Kurumsal anlaşma talebiniz için sbe@altinbas.edu.tr veya fbe@altinbas.edu.tr' den bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4 yıllık ilgili alanda lisans derecesine veya yüksek lisans derecesine sahip olmak

 • Alan dışı programa katılmak isteyen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Dersleri görmesi koşulu vardır.
 • Sadece bütünleşik doktora programlarında lisans mezuniyeti ile öğrenci alımı yapılmaktadır.
 • Lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması zorunluluğu bulunmaktadır.

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son üç yıl içerisinde yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 70 ve üstü, lisans mezuniyeti ile girilecek olan bütünleşik doktora programları için başvuru yapan adaylar için ise 80 puan ve üstü almış olmak

 • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday ögrenciler “özel ögrenci” statüsünde ders alabilirler; bu kisiler ALES puan kosulunu sagladıklarında normal ögrenci kayıtları yapılır ve özel ögrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek kosuluyla, programa sayılır.
 • ALES taban puanına karsılık GMAT esdeger taban puanı ve GRE esdeger taban puanı sayısal puanına degerini ilgili ÖSYM sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
 • ALES sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ ‘den görüntüleyebilirsiniz.

Ingilizce programlar için Ingilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek

 • Yabancı Dil Sınavı (YDS) :55 ve üzeri ve diger yabancı dil sınavlarından bu puanın esdegeri bir puan veya üstü almak.
 • Ingilizce programlara basvuran ve geçerli bir Ingilizce sınav notu bulunmayan adaylar için Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak. Okuma, dinleme, yazma ve konusma bölümlerinden olusmaktadır.

Alan mezuniyetinde bulunmak

 • Alan dışı programa katılmak isteyen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Dersleri görmesi koşulu vardır.

Mülakat Degerlendirmesi

 • Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan doktora programlarında mülakat gerçeklesmektedir.
 • Başvuru belgelerin imzalı kopyası,
 • Lisans / yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
  • E-İşletme programı için Noter tarafından “aslı gibidir” onayının yapıldığı diploma talep edilmektedir.
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
  • E-İşletme programı için Noter tarafından “aslı gibidir” onayının yapıldığı transkript talep edilmektedir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
 • Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi veya Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
 • Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
 • Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı’nda %75 burstan faydalanmak için MEB öğretmeni olduğunu gösteren belge

(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, kopyaları enstitüye kayıt için sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı diploma veya transkript geçersiz sayılır.

KAYIT SIRASINDA BILMENIZ GEREKENLER:

 • Kayıtlar e-posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilmemektedir. Aday öğrenci kayıt için bizzat gelmesi gereklidir.
 • E-İşletme programı için Noter tarafından “aslı gibidir” onayının yapıldığı evraklar talep edilmektedir.
 • Aday ögrenci, kayıt sırasında diploma, transkript, kimlik belgelerinizin orjinalini sunmakla yükümlüdür.
 • Kayıt sırasında tüm gerekli evrakların kopyaları hazır olmalı ve eksiksiz teslim edilmelidir.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ait kayıt işlemleri Gayrettepe / Esentepe yerleşkesinde
 • Fen Bilimler Enstitüsü'ne ait kayıt işlemleri Mahmutbey yerleşkesinde gerçekleşmektedir

NAKİT ÖDEME:

Program ücretini nakit ödemek isteyen öğrencilerimiz +%10 daha fiyat avantajından faydalanabilir. Nakit ödemeler enstitü çalışanları tarafından kesinlikle elden alınmamakla birlikte, aşağıdaki banka bilgilerine istinaden ödeme gerçekleştirile bilinir. Dekont, işlemlerin hızlanması için sbe@altinbas.edu.tr veya fbe@altinbas.edu.tr mail adresine gönderilmelidir.

Nakit indirim oranı hafta sonu ve uzaktan eğitim programlarında geçerli değildir.

Ad Soyadı / Unvan: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Banka: DENİZBANK
Şube: İSTANBUL KURUMSAL
IBAN: TR76 0013 4000 0096 8131 9000 01

Ödeme açıklamasına: "Ad-Soyadı ve Yüksek Lisans Programı Adı" yazılmalıdır

 

KREDİ KARTI İLE ÖDEME:

Program ücretini kredi kartı ile ödemek isteyen öğrencilerimiz anlaşmalı bankalar üzerinden ödeme gerçekleştirebilir.

 • 1. Kredi Kartına Taksitle Ödeme: anlaşmalı bankalar üzerinden 12 ay vade farkı olmaksızın ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
  • Garanti Bankası
  • Vakıfbank
  • Türkiye İş Bankası
  • Yapı Kredi
 • 2. Tek Çekim Ödeme: Tek çekim ödemelerinizde faydalanan öğrencilerimiz +%10 fiyat avantajından nakit ödemede olduğu gibi faydalanabilirsiniz. Uzaktan Eğitim ve Hafta Sonu eğitimlerinde nakit ödeme indirimi sunulmamaktadır.

 

ANLAŞMALI BANKA ÜZERİNDEN KMH HESABI İLE ÖDEME:

Aday öğrencilerimiz, eğitim ücretlerini üniversitemizin anlaşmalı olduğu Denizbank aracılığıyla KMH hesabı üzerinden 12 ay "vade farkı olmaksızın" eşit taksitlerle ödemeleri gerçekleştirebilir. İsteyen öğrencilerimiz Denizbank Eğitim Kredisi'ne ait 18 ay ve 24 ay taksit seçeneklerini değerlendirerek uygun faiz oranları ile eğitim ücretini taksitlendirebilmektedir. Öğrenci ile banka kendi koşullarına göre ödeme planı oluşturabilmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için: sbe@altinbas.edu.tr

Telefon: +90 212 373 59 00

Fen Bilimler Enstitüsü için: fbe@altinbas.edu.tr

Telefon: +90 212 604 01 00 - 1402

Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin İletişim
E: enstitu@altinbas.edu.tr    T: +90 212 373 59 00

 

Fen Bilimleri Enstitüsü İçin İletişim
E: enstitu@altinbas.edu.tr    T: +90 212 604 01 00 - 1402