KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

Kamu Hukuku Doktora programı, kamu hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış hukukçulara yönelik olarak hazırlanmış özgün bir programdır. Bu programda, hukuksal ilişkilerin bir tarafında kamu otoritesini kullanan devlet aygıtının bulunduğu tüm tasarruflara ilişkin hukuksal çerçeveyi belirleyebilen ve bu bağlamda kamu gücünün kullanımının hukuk düzeni tarafından sınırlandırılmasına ilişkin ilke ve kuralları hayata geçirebilen, geleceğin öğretim üyelerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu itibarla, bu programa katılan hukukçuların, özellikle ulusal hukuk sisteminde bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere, özgürlükçü hukukçular yetiştirmeye yönelik bir perspektife sahip olmaları aranmaktadır. Program kapsamında anayasa hukuku, idare hukuku, genel kamu hukuku, insan hakları hukuku, vergi hukuku ve ağırlıklı olarak da ceza hukuku alanında spesifik uzmanlık derslerini içeren geniş bir ders yelpazesi bulunmaktadır. 

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Kamu Hukuku Doktora Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Kamu Hukuku Doktora programı, doktora ders aşaması, doktora yeterlilik sınavı ve doktora tezi aşamasından oluşmaktadır.

Başvuru
için tıklayınız