ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Küresel Ticaret ile önemi daha da artan Türkiye ve özellikle İstanbul’un; bir uluslararası ticaret merkezine dönüşmesi, uluslararası ticaret hukuku alanında da yetkin hukukçu kimliğini ön plana çıkarmaktadır.  Zira; Türkiye, uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak ve işletmeler de uluslararası piyasaların rekabet gücünü haiz, etkin ve güvenilir aktörleri olmak zorundadır. Program, uluslararası ticaretin temel fonksiyonlarını kapsayan ve uluslararası ticaretin belirli alanlarında uzmanlaşmaya imkân sağlayacak bir özellik sunmaktadır.  

Programın amacı bir yandan hukuk literatürüne öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak gelişimine öncülük etmek, diğer yandan ticaretini uluslararası boyuta taşıyan iş dünyasının, özellikle de KOBİ’lerin uluslararası nitelikteki hukuki ihtilaflarını çözümlemede hukuk hizmeti sağlayacak küresel hukuku içselleştirmiş, yetkin hukukçular yetiştirmektir.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.